Ron's weblog 2009                  

Ga naar     Archief logboek  2006      Archief logboek 2007  Archief logboek 2008

 
 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd
______________
Artikelen

______________
De PvdA in Hulst

______________
Archief
______________
Klikken!
______________
Mail mij
 

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-
81166808

 

Index (klik erop om naar artikel te springen)

----------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 31 december 2009: In een samenleving leef je samen

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn nog een paar maanden ver, maar toch begint het hier en daar al te kriebelen bij sommige partijen. Sommigen denken dat ze het allemaal alleen hebben gedaan de afgelopen 4 jaar?! Iedereen kan begrijpen dat je voor besluiten in een gemeenteraad meerderheden nodig hebt en dus wat bereik je dan alleen met een fractie van 3, 4 of 5 leden? Niets toch.
Als PvdA gaan we uit van samenwerken en zien de bereikte resultaten van de afgelopen jaren dan ook als resultaat van samenwerking.
Dat doet de PvdA in Hulst al tientallen jaren en met uw steun straks zullen wij ons blijven inzetten voor uw belang.

Want in een samenleving leef je samen en bestuur je samen!!
Klik hier voor pamflet.

Reacties naar ron@rondekort.nl

========================================

Zondag 13 december 2009: Bestuurders bedonderen bevolking

De meeste bezoekers aan de bijeenkomst in het dorpshuis te Ossenisse op maandag 16 november jl.vertrokken na afloop met een goed gevoel huiswaarts. Door de aanwezige bestuurders gedeputeerde Frans Hamelink en waterschapsbestuurder Jos Verdurmen was immers toegezegd dat alle hekwerken, zonder restricties, zouden worden weggehaald. En dat zo snel mogelijk. Ook in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-statenleden de Koster en Holtring werd op 1 december zwart op wit geschreven door GS: "Inmiddels is besloten dat de hekwerken worden verwijderd ....."
Op 8 december berichtte de PZC dat gestart was met het weghalen van de hekwerken, klik op
link

Maar al snel bleek dat men maar een gedeelte van de hekwerken weghaalde en men een gedeelte liet staan. Net zoals de prikkeldraad over grote afstand.
Gisteren, zaterdag 12 december, vond er overleg plaats op de zeedijk bij Ossenisse, maar dat leverde geen resultaat op.

Voor de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Hulst aanleiding om voor de raadsvergadering van donderdag 17 december a.s. een extra agendapunt hierover te eisen. Door de PvdA-fractie zal, mogelijk met andere fracties, een motie worden voorbereid.
Dit niet nakomen van toezeggingen, ook uitgezonden door Omroep Zeeland, is weer een stevige deuk in het toch al tanende vertrouwen in bestuurders en politici. Ook het college van Gedeputeerde Staten kan zich dat aantrekken, want de schriftelijke toezegging wordt ook niet nagekomen. Wordt vervolgd.

Zie PZC zondag 13/12/2009

Reacties aan Ron de Kort

Naar boven

==========================================================

Maandag 16 november 2009: Hekwerken deze week nog weg

Op de druk bezochte bijeenkomst (er was zelfs voor een beeldverbinding gezorgd met het ernaast gelegen Herberg De Jachthoorn)  vanavond in Hof ter Nesse in Ossenisse werd door de aanwezige gedeputeerde Frans Hamelink de meeste kou snel weggehaald. Hij zegde toe dat de illegaal geplaatste hekwerken nog deze week zouden worden weggehaald. Zonder te veel in detail te treden en zwarte pieten uit te delen deed hij direct na de opening van de voorzitster deze toch wel verrassende mededeling. Wethouder Dobbelaar gaf ook aan dat hij door de gemeenteraad, na vragen van onze fractie, de opdracht had gekregen om de hekwerken weg te halen, maar dit hoeft nu dus niet meer.
Door diverse omwonenden werd aangegeven waarom zij zo getroffen waren door de getroffen maatregelen. Campinghouder de Waal verwoordde de boosheid van de 140 gezinnen die op zijn camping verblijven.
Later ging de discussie nog over het herstellen van de mogelijkheid om langs de "zoute kant" te fietsen. Dat was door het aanbrengen van een dikke kleilaag onmogelijk gemaakt.
Verder dan een positieve grondhouding kon dagelijks bestuurder Verdurmen niet gaan en hij zegde toe in de komende weken te bekijken wat er mogelijk was. Maar ook hij was gebonden aan in het verleden gemaakte afspraken over binnen- en buitendijks fietsen.

In de komende maanden gaan alle betrokken instanties met de dorpsraad van Ossenisse in overleg over wat er in de toekomst wel mogelijk is om alle belangen te dienen. Al met al een mooi resultaat.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Dinsdag 10 november 2009: Hekwerken zeedijk geheugensteuntje

Vandaag nog maar een herinnering gestuurd aan wethouder Dobbelaar en burgemeester Mulder over de toezeggingen gedaan in de laatste raadsvergadering.

Klik hier.

Reacties aan Ron de Kort

Naar boven

=========================================================================================================

Maandag 9 november 2009: Evelien wil kinderdagverblijf starten

In Utrechts Nieuwsblad stond vandaag een artikel over de startersbeurs van de Kamer van Koophandel in Utrecht. Onze dochter Evelien was daar ook. Zij is al enige tijd bezig om te proberen een eigen bedrijf te starten. Een kinderdagverblijf met een aparte invulling.
Zie artikel.(5 mb)

Reacties aan Ron de Kort

===================================

Zondag 8 november 2009: Gluren bij de buren in Ossenisse

Door de dorpsraad van Ossenisse werd wederom een "Gluren bij de buren"georganiseerd. Afgelopen zaterdag kon men nu een kijkje achter de schermen gaan nemen bij beeldhouwer Luc Ingels met z'n vrouw Corinne, die hoedjes maakt, aan de Drogendijk en bij de koeienboerderij van de fam Brouwers. aan de Hooglandsedijk.

Beide bezoeken waren erg interessant en en goed verzorgd. Klik hier voor foto's van de boerderij. Meer informatie op de website van de dorpsraad Ossenisse.

Reacties naar Ron de Kort

Naar boven

========================================

Vrijdag 6 november 2009: Hekken illegaal?

Gisteravond moest wethouder Dobbelaar aan bak in de gemeenteraadsvergadering om de door mij ingediende vragen tijdens het vragenhalfuurtje te beantwoorden. Klik hier voor de vragen.
Door een artikel dat donderdag in de PZC stond waarin gemeld stond dat de hekken op verzoek van de provincie Zeeland pas in maart 2009 zijn opgenomen in het bestek.

Vragen zijn nu:
Is het plaatsen van deze hekwerken vergunningsplichtig?
Zo ja, is er door de gemeente Hulst een vergunning verstrekt?

Burgemeester Mulder was het met de gemeenteraad eens dat indien vergunningsplichtig en er geen vergunning is verleend, er handhavend moet worden opgetreden en de hekwerken verwijderd dienen te worden.

Vandaag kregen we te horen dat de beantwoording van deze twee vragen zo complex is dat de antwoorden pas na het weekend komen. Mail.

Op maandag 16 november a.s. zal er in Hof ter nesse in Ossenisse een informatieavond worden belegd. Zie uitnodiging + Info over avond

Wordt vervolgd.

Zie ook website dorpsraad Ossenisse

Reacties naar Ron de Kort

===================================================

Zondag 1 november 2009: Protest maatregelen dijkversterking (4)

Afgelopen dagen nog eens rondgekeken op diverse websites. Je kunt dan vaststellen dat de lokale bevolking bewust om de tuin is geleid.

Op de website van www.zeeweringen.nl staat o.a.:

11 maart - Presentatie bij dorpsraad succes

Afgelopen dinsdag schoof projectbureau Zeeweringen aan bij de jaarvergadering van de Dorpsraad Ossenisse. Ben van Eijk, toezichthouder, gaf tekst en uitleg over het werk aan de dijk: wat er al gebeurd is aan voorbereidende werkzaamheden, en wat er nog op de planning staat. Om omwonenden een duidelijk beeld te geven van de te verwachten overlast, maakte hij inzichtelijk hoeveel materiaal er af- en aangevoerd moet worden. Verder gaf hij uitleg over de transportroute en de omleiding van het fietsverkeer.

De bijeenkomst was goed bezocht. Er was veel belangstelling van omwonenden: verschillende verenigingen, waaronder een comité voor de verkeersveiligheid, waren aanwezig. Ook het college B&W van de gemeente Hulst en waterschap Zeeuws-Vlaanderen waren vertegenwoordigd.

Omwonenden zijn zeer begaan met en goed op de hoogte van het werk aan de dijk. Men weet dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengen, maar ook dat het projectbureau er alles aan doet dit zoveel mogelijk te beperken.

Ben van Eijk heeft benadrukt dat vragen, opmerkingen en klachten altijd welkom zijn in de directiekeet (op de kruising van de Zeedijk en de Molenweg in Krevershille) of op kantoor in Middelburg.

===========================================================================================================

Ook staat er op:

Strandbezoek

In het werk liggen twee strandjes. Deze worden tijdelijk afgesloten.

Ook zijn er 3 campings in het werkgebied: Camping De Zeemeeuw, Resort Westerschelde en minicamping Perkpolder. Het projectbureau heeft goede afspraken gemaakt met het eigenaren van de campings over wanneer er gewerkt mag worden. In principe wordt gewerkt van maandag tot vrijdag van 07:00 tot 19:00 uur. In geval van nood en vanwege het lossen vanaf het water, zijn afwijkingen hierop mogelijk. In verband met drukte op de Zeedijk, legt het projectbureau bij Resort Westerschelde een speciale uitgang aan de achterzijde aan.

Nu blijkt dus dat de strandjes gewoon niet meer te bereiken zijn en men dus de mensen gewoon heeft voorgelogen. Dit soort praktijken zal ongetwijfeld leiden tot nog meer weerstand bij de bevolking in Oost-Zeeuwsvlaanderen. Daar is het besluit om de Hedwigepolder te ontpolderen nog lang niet verwerkt.
Komende week gaan we alles op een rijtje zetten en dan de politiek en de pers, zeker ook de landelijke, benaderen om dit soort praktijken aan de orde te stellen.

Wordt zeker vervolgd.

Reacties naar Ron de Kort

Naar boven

===================================================

Maandag 26 oktober 2009: Protest maatregelen dijkversterking (3)

Vandaag worden door de PvdA-statenfractie vragen gesteld aan GS over deze kwestie en andere werkzaamheden in de toekomst.

Vragen van de PvdA-fractie:

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provincie Zeeland

Postbus 6001

4330LA Middelburg

 

Datum 26 oktober 2009        

Betreft Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van de statenleden Peter Holtring en Marjan de Koster blokkades langs de Westerschelde bij dijkversterking nabij Ossenisse

 

Toelichting

Vorige week stond in de PZC editie Zeeuws-Vlaanderen het volgende te lezen:

�Afrasteringen, hekwerken en onverhard gemaakte paden maken recreatie op de dijk en de strandjes nagenoeg onmogelijk, luidt het bezwaar van bewoners uit de omgeving en vaste gasten van de twee campings in de buurt van Ossenisse.

Zoals een mevrouw uit Hoeven, die met haar man al tientallen jaren een caravan op camping 't Mussenist -het tegenwoordige Resort Westerschelde- heeft.

"Vele jaren lang maak ik al dagelijks een rondje over de dijk. Hup, een keer de pier op en daarover lekker een eindje de Westerschelde in lopen. Nu kun je alleen nog boven op de dijk staan. Achter een hek. Het lijkt wel een concentratiekamp." Ook een Vlaamse campinggast die graag zijn hengeltje op de pier uitgooit om in de Westerschelde te vissen op zeebaars, is niet te spreken over de afsluiting met een hek. "Het is er zeker niet op verbeterd", vindt hij.

Een inwoner van buurtschap Noordstraat is er boos over dat ook de toegang tot het zogeheten puttenstrandje met een afrastering is afgesloten. "Bij laag water kwam ik daar vaak met mijn kinderen, omdat die er dan veilig kunnen zwemmen. Dat is nu allemaal voorbij. De Berlijnse Muur is jaren geleden afgebroken, maar hier hebben ze er weer eentje gebouwd."

De dijkversterking is uitgevoerd in opdracht van het projectbureau Zeeweringen, een samen�werkingsverband van Rijkswaterstaat en de beide waterschappen in de provincie. Omgevings�manager Joris Perquin van het projectbureau laat - geconfronteerd met de kritiek - weten, dat de maatregelen op het drie kilometer lange dijkvak bij Ossenisse niet terug te draaien zijn. Ze vloeien volgens Perquin voort uit natuurwetgeving, die gevolgd moet worden. "De plannen voor de dijkversterking worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet. In die wet staan voorschriften waar we niet om heen kunnen", aldus Perquin.� Einde artikel PZC.

Naar aanleiding hiervan stellen wij u de volgende vragen:

1.      Weet het College dat deze blokkades (bijvoorbeeld de pier) er zijn en dat mensen (vrijwel altijd lokale bevolking en mensen die de camping bezoeken) niet meer bij bepaalde dijkvakken van de Westerschelde kunnen komen;

2.      Weet het College waarom dit niet meer is toegestaan (is dit bijvoorbeeld in verband met Natura 2000);

3.      Kunt u aangeven waarom deze blokkades nodig zijn en of er alternatieven zijn overwogen;

4.      Is het de bedoeling dat deze blokkades er permanent zijn of is dit voor een beperkte periode. Als dit laatste het geval is, voor welke periode(s) is dit dan het geval;

5.      Komen er in de (nabije) toekomst nog meer dijkvakken langs de Scheldes voor blokkades in aanmerking en zo ja, welke en wat is/zijn de redenen hiervoor;

6.      Bent u met ons van mening dat �natuur, ook langs de Westerschelde, bij voorkeur ook toegankelijk dient te zijn voor burgers, zeker wanneer niet is aangetoond dat tastbare schade aan de orde is;

7.      Bent u ook met ons van mening dat het ontoegankelijk maken van grote delen langs de beide Scheldes het draagvlak voor natuuraanleg en natuurorganisaties fors doet dalen en dit een ongewenste ontwikkeling is;

8.      Vindt u ook dat hekken en andere soorten blokkades niet fraai zijn van de omgeving c.q. erg lelijk zijn, geen natuurlijk aanzien hebben en de kust oevers langs de Scheldes beter verdienen;

9.      Past dit allemaal in uw uitgangspunten die in het Collegeprogramma �Nieuwe verbindingen� staan geformuleerd Natuur voor en door mensen;

10.   Wat gaat u ondernemen om zoveel mogelijk blokkades langs de Scheldes te voorkomen, zodat de (lokale) bevolking van de Schelde en de natuur kan blijven genieten;

11.   Wie is/was verantwoordelijk voor de communicatie hierover richting burgers, is hierover overleg geweest en wanneer heeft deze plaatsgevonden;

12.   Was de kwaliteit van de communicatie volgens u voldoende;

13.   Zo niet, wat gaat u eraan doen om deze alsnog te verbeteren.

 

Hoogachtend,

Partij van de Arbeid                                                         

 Peter Holtring en Marjan de Koster

Reactie naar Ron de Kort

Naar boven

================================================================================================================

Zaterdag 24 oktober 2009: Protest maatregelen dijkversterking (2)

Vanmiddag ben ik gaan kijken naar de zeedijk in de omgeving van Zeedorp (Ossenisse). Er waren nieuwe wegen aangelegd om de dijk op te rijden en die waren niet afgesloten. Dus voorlopig zag het er prima uit en kon ik met de auto gewoon de dijk oprijden bij de "Schulpkenshoek". De dijken waren voorzien van een nieuwe afrastering om later het beweiden met schapen mogelijk te maken. Dat was voorheen ook, niets bijzonders dus.

De volgende opgang was bij Zeedorp waar ook een informatiebord staat over de werken. Bovenaan de stenen trappen stond een stevig bouwhek dat de doorgang belette. Een waarschuwing dat er bewaking met honden zou zijn moest mensen die toch het dijkvak zouden willen betreden afschrikken. Vreemd dat honden natuurlijker zijn dan mensen hoewel honden vaak wel achter vogels aanzitten.
Maar mijn indruk is dat de afsluiting maar tijdelijk is en te maken heeft met de werkzaamheden die mogelijk nog niet klaar zijn.

De volgende plaats was de pier bij de Mussennist. Een van mijn meest geliefde plekjes van Zeeland. Schepen van allerlei pluimage passeren daar op enige tientallen meters. Vooral met de ondergaande zon "aan d'n overkant" is het met die passerende schepen geweldig en zijn we er in de zomermaanden vrijwel dagelijks.

Maar nu is er bij de opgang naar de pier een groot stevig hek geplaatst dat er toch redelijk permanent uitziet. Gelukkig was de doorgang in het hek nog niet op slot en konden we er gewoon doorheen. Maar het lijkt er toch wel op dat op termijn dit wel wordt afgesloten en de doorgang dus versperd is.

Ik zal eens kijken of ik via het waterschap, neef Jos Verdurmen is daar dagelijks bestuurder en verantwoordelijk voor de zeeweringen, meer aan de weet kan komen. Het gaat er straks op lijken dat we komen te wonen in een groot natuurreservaat waarin we in onze bewegingen behoorlijk beperkt lijken te worden. Ik ben best pro-natuur, maar het moet voor de inwoners straks niet gaan lijken op een gevangenis.

Wordt vervolgd. Klik hier voor meer foto's. Klik op de eerste foto en de rest met de pijltjes.

Reacties aan Ron de Kort

Naar boven

Vrijdag 23 oktober 2009: Protest maatregelen dijkversterking (1)

door Harold de Puysseleijr. vrijdag 23 oktober 2009 | 07:31 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 23 oktober 2009 | 16:29

OSSENISSE - Recreanten en dorpelingen hebben geen enkel begrip voor de wijze waarop de dijkversterking nabij Ossenisse is uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn inmiddels zo goed als afgerond.

Afrasteringen, hekwerken en onverhard gemaakte paden maken recreatie op de dijk en de strandjes nagenoeg onmogelijk, luidt het bezwaar van bewoners uit de omgeving en vaste gasten van de twee campings in de buurt van Ossenisse. Zoals een mevrouw uit Hoeven, die met haar man al tientallen jaren een caravan op camping 't Mussenist -het tegenwoordige Resort Westerschelde- heeft.

"Vele jaren lang maak ik al dagelijks een rondje over de dijk. Hup, een keer de pier op en daarover lekker een eindje de Westerschelde in lopen. Nu kun je alleen nog boven op de dijk staan. Achter een hek. Het lijkt wel een concentratiekamp." Ook een Vlaamse campinggast die graag zijn hengeltje op de pier uitgooit om in de Westerschelde te vissen op zeebaars, is niet te spreken over de afsluiting met een hek. "Het is er zeker niet op verbeterd", vindt hij.

Een inwoner van buurtschap Noordstraat is er boos over dat ook de toegang tot het zogeheten puttenstrandje met een afrastering is afgesloten. "Bij laag water kwam ik daar vaak met mijn kinderen, omdat die er dan veilig kunnen zwemmen. Dat is nu allemaal voorbij. De Berlijnse Muur is jaren geleden afgebroken, maar hier hebben ze er weer eentje gebouwd."

De dijkversterking is uitgevoerd in opdracht van het projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de beide waterschappen in de provincie. Omgevingsmanager Joris Perquin van het projectbureau laat - geconfronteerd met de kritiek - weten, dat de maatregelen op het drie kilometer lange dijkvak bij Ossenisse niet terug te draaien zijn. Ze vloeien volgens Perquin voort uit natuurwetgeving, die gevolgd moet worden. "De plannen voor de dijkversterking worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet. In die wet staan voorschriften waar we niet om heen kunnen", aldus Perquin.

Toen ik bovenstaande bericht in de PZC van vandaag las kon ik het eerst niet geloven wat ik las. Maar het stond er echt. Morgen ga ik direct kijken om het met eigen ogen te aanschouwen. Als het is zoals in het krantenartikel staat aangegeven en ik heb absoluut geen reden omaan dejuistheid van het bericht te twijfelen gezien ook de reactie van de "Omgevingsmanager", dan zal ik richting Waterschap Zeeuwsvlaanderen, de gemeente Hulst en de provincie Zeeland actie ondernemen.
Al vele jaren kom ik wekelijks naar de pier bij de Mussenist om er te genieten van de natuur en de vlak langs varende schepen. Zo 's avonds met een ondergaande zon is dat daar geweldig.
Door de werkzaamheden was ik er deze zomer niet geweest.

Een bevriend politicus liet mij laatst nog weten: "Ze pakken alles van ons af.  Wij slapen straks in de boom die is omcirkeld door prikkeldraad."

Wordt vervolgd.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

================================================================

Maandag 12 oktober 2009: Opening projectbureau Plan Perkpolder

Op 14 oktober wordt het projectbureau Perkpolder Beheer BV officieel geopend door Gedeputeerde Drs H. van Waveren.

Het projectbureau is sinds de zomer van 2009 gevestigd op de eerste etage van het voormalig gemeentehuis te Kloosterzande.
Alle geinteresseerden zijn uitgenodigd om bij die opening aanwezig te zijn en kan het kantoor worden bezichtigd. Adres Hof te Zandeplein 13 in Kloosterzande

Voor meer informatie over plan Perkpolder zie:

www.perkpolder.nl

 

Naar boven

===========================================================================================================

Maandag 12 oktober 2009: Hedwigepolder

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet dan eindelijk het lang verwachte besluit over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder genomen. Dat dit besluit bij de meeste zeeuwen pijn doet is begrijpelijk. Ook ik had liever een alternatief plan gezien. Maar het was onontkoombaar. Alle aangedragen alternatieven waren door verschillende commissies gewogen en te licht bevonden.
Het laatste door het waterschap Zeeuwsvlaanderen aangedragen alternatief om de schorren en slikken aan de vooroever te ontwikkelen door de vooroever te verhogen op diverse plaatsen werd door de Grontmij als onvoldoende  beoordeeld. Het werd ook niet beschouwd als extra natuur. Het is de bedoeling om de Westerschelde meer ruimte te geven, maar bij het laatste alternatief wordt de ruimte zelfs minder en tast het dus ook de veiligheid aan.

Het zwartepieten is begonnen. VVD-fractievoorzitter deelt de eerste zwarte piet uit aan Het Zeeuws landschap. Waarschijnlijk gaat dat uitdelen verder donderdag 15 oktober a.s. om 19 uur in de extra vergadering van provinciale Staten van Zeeland. Maar terecht is dat allemaal niet. Het zou beter zijn om nu met elkaar af te spreken dat dit de allerlaatste verdieping is geweest.

Chronologisch overzicht van alle besluiten in dit dossier (bron NOS).

Wennen aan de Westerschelde (Rapport cie Nijpels) (8 mb)

Beoordeling advies commissie Nijpels

Rapport Grontmij (3 mb)

Informatie op website provincie Zeeland

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

=======================================================================

Zondag 4 oktober 2009: Winkelsluitingswet

In de komende weken zal in de Tweede Kamer worden gedebatteerd over een aanpassing van de Winkelsluitingswet en dan met name over het voor Hulst belangrijke open zijn van de winkels op zondag. Een vreemde samenwerking van SGP en SP ijvert nu immers ook voor een algemene sluiting van de winkels op zondag. Even de feiten op een rijtje:

Er liggen nu 2 wetsvoorstellen:

- Voorstel van het kabinet voor verduidelijking toerismebepaling.

- Voorstel van de SGP en SP om op zondag de winkels dicht te houden.

 

Het laatste initiatiefwetsvoorstel van de SGP en SP gaat vrij ver en zal door de PvdA niet worden ondersteund. Het voorstel van het kabinet daarentegen wel, dit was ook al aangekondigd in het Coalitieakkoord in 2007.

Voor de goede orde: in het wijzigingsvoorstel vanuit het kabinet wat voorligt is het niet de bedoeling dat de koopzondagen worden beperkt. Wel is het doel de Toerismebepaling te verduidelijken. Daarbij is in de wet niet vastgelegd wat toerisme wel/niet is. Dat beslist de gemeenteraad; wel moet het gaan om autonoom toerisme van substanti�le aard.

De gang van zaken zal worden:

- de gemeenteraad beslist of er sprake is van toerisme (moet toch niet zo moeilijk zijn, zie brief die door ons college in 2008 al naar Den Haag is gestuurd en waarin staat dat Hulst ondermeer een erkende Nederlandse Vestingstad is,  met tal van monumentale bezienswaardigheden en een typisch, authentiek karakter gekoppeld aan een 'Bour-gondische' sfeer. En ook veel watertoeristen aantrekt.)

- na die beoordeling moet de gemeenteraad diverse belangen afwegen: werkgelegenheid, economische bedrijvigheid, zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid, openbare orde, etc.

- dan stelt de gemeenteraad een gemeentelijke verordening op waarin de openstelling op zondag  wordt vastgelegd.

Dit wordt niet meer gecontroleerd door het ministerie van EZ!!!!! Het kan alleen zo zijn dat een groep mensen of een organisatie naar de rechter kan stappen, omdat zij vinden dat hun belangen niet goed gewogen zijn.

Natuurlijk hebben we dus wat werk dat we zorgvuldig moeten doen, maar uiteindelijk zullen de winkels in Hulst toch wel open kunnen blijven.

Bij de wetsbehandeling, die gepland staat voor week 44, zal de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aandringen op voldoende tijd voor de gemeenten om de verordening op te stellen.

Als alle raadsfracties in de gemeenteraad van Hulst hun partijgenoten in Den Haag ook kunnen overtuigen, dan kunnen we volgend jaar hopenlijk op zondag in een autoloze Gentsestraat shoppen en terrassen.

 

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

==========================================================================================

Zondag 4 oktober 2009: Bezoek aan Hooge Platen

Voor vandaag hadden we ingeschreven via Dow om mee te gaan met een door het Zeeuwse Landschap georganiseerde boottocht naar de Hooge Platen. Nu zijn we al vele jaren lid van het Zeeuwse Landschap,maar nog niet deelgenomen aan excursies naar onder hun beheer staande natuurgebieden.

Voor informatie daarover:

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/terreinen.php?id=9

Om 14 uur vertrokken we met de rondvaart- en visboot MS FESTIJN uit de haven van Breskens. We hadden veel geluk met het weer. Een stralend zonnetje en niet te veel wind. Het was bijna hoogwater met erg veel water vanwege een stevige noordwesten wind op de Noordzee die al dat water onze kant op stuwde.
Door die hoge waterstand was maar een klein gedeelte van de Hooge Platen nog boven water. Maar de schipper beloofde dat er toch wel wat zeehonden te zien zouden zijn en dat klopte. Weliswaar op enige afstand zagen we een paar zeehonden zwemmen.
Zeker voor de kinderen, maar ook de volwassenen aan boord, was interessant en leerzaam om te zien wat er zoal allemaal rondzwemt in de mond van de Westerschelde. Met het visnet kwam er heel wat leven uit het water naar boven en legde de schipper op duidelijke en humoristische wijze uit wat er zoals met het net was binnengehaald.

Na bijna 2 uurtjes varen meerden we weer aan in de haven van Breskens, waar de kaden door de hoge waterstand onder water stonden. Door rekening te houden met de golven konden de meesten toch met minimaal natte schoenen van boord.
Foto's van het boottochtje

Reactie naar ron@rondekort.nl

Naar boven

==============================================================

Woensdag 23 september 2009: Ontwikkelingen Den Dullaert

Op maandag 24 september werd menigeen opgeschrikt door een bericht in de plaatselijke krant. Wethouder de Vries  werd in dat stuk hardop denkend opgevoerd. Hij sprak over ontwikkelingen met betrekking tot het centrumgebied en Den Dullaert.

Alles van Den Dullaert, behalve de sporthal, zou in zijn gedachten moeten worden afgebroken. De ruimte, welke daarmee vrij komt, zou gebruikt worden voor woningbouw.

Deze gedachten kwam voor veel mensen uit de lucht vallen, terecht en begrijpelijk steigerden de gebruikers, wijkraad en raadsleden. Binnen het stadhuis is geen enkele onderbouwing of begin van planvorming te vinden. Een afgewogen oordeel kan deze gedachten dan ook nog niet genoemd worden.

De Partij van de Arbeid Hulst staat op het standpunt, dat  het behoud van een sterke Den Dullaert, waarbij  activiteiten voor jong en oud, ook in de toekomst georganiseerd  kunnen blijven worden, noodzakelijk is. Verenigingen welke er nu onderdak vinden, kunnen wat ons betreft er blijven, maar of dat ook voor alle verenigingen geldt, is natuurlijk ook aan die verenigingen. Zij zijn vrij om een eventueel beschikbare lokatie elders te betrekken als die kans zich voordoet.

In verband met de leefbaarheid  van de wijk en ook van heel Hulst, is het van groot belang dat de actieve buurtvereniging /wijkraad een vast onderkomen moet hebben in Den Dullaert.

Er zullen voor de PvdA goede argumenten moeten zijn om mee te gaan in een verplaatsing van de bibliotheek naar de binnenstad. Wij zien die goede argumenten nu echt nog niet en zijn dus ook benieuwd naar hetgeen er uit het stadhuis gaat komen.

Laten we de toegezegde informatie afwachten. Eenieder kent ons standpunt. Graag gaan we op basis van argumenten, de discussie aan met het college, de raad en de bewoners van de wijk. Misschien wordt alles wel veel mooier voor het hart van Hulst en voor de Den Dullaert gebruikers dan nu en wordt de eerste schrik omgezet in gejuich .

 

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

 

==================================================================================================

Zaterdag 8 augustus 2009: Rondvaart en mosseldiner Yerseke

Vakantie en mooi weer. Dan maar eens een boottochtje gepland. In de krant zagen we vorige week een leuke boottocht staan in Yerseke met een mosselmaal aan boord.
Tijdens de meer dan 2 uur durende rondvaart wordt uitleg gegeven over de teelt van de mosselen en vaar je langs de diverse bedrijven en mosselpercelen.

Aan boord krijg je heerlijk klaargemaakte mosselen met frietjes. Verser dan daar kan bijna niet.
Ik kan het ieder, die ook van mosselen houdt, aanbevelen om dit boottochtje ook eens te doen. Met een sympatieke bemanning.  Klik hier voor een paar foto's.

Kijk op website www.marstrand.nl voor informatie en boekingen.          

Reacties naar ron@rondekort.nl                      

Naar boven                       

----------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 9 mei 2009: Kleinzoon bijna jarig

Over een paar weken wordt Floris 1 jaar. Vorig weekend was hij met z'n ouders in Frankrijk en kreeg daar waterpokken. Binnen no-time zag hij eruit als een krentenbol. Voor zo'n klein manneke zeker geen pretje, maar ook niet voor de ouders. Korte nachtjes waren dat.
Nu is hij vandaag naar ons gekomen voor een paar daagjes. Maandag gaat hij weer terug naar De Meern.
Het was vandaag weer een geweldig feest met zo'n lief ventje om je heen. We hadden op zolder in de garage nog onze oude scharnierbox gevonden. Met scharnierende latjes kun je daar een ronde box van maken, varierend van 1 - 5 meter doorsnee. Die kun je gemakkelijk plaatsen op het grasveld en je hebt er geen omkijken meer naar.
Nog een dagje verven aan ons onlangs gekochte bootje en we kunnen gaan varen. Afgelopen week is de buitenboordmotor gereviseerd en de trailer voorzien van een nieuwe dissel. Morgen dus de laatste laag verf erop, dan de naam erop (So Easy) en hij kan worden vervoerd naar de Otheense kreek. Daar gaan we de komende weken wat proefvaren.
In de komende tijd gaan we ook nog varen bij onze dochters in de buurt: De Singel en Mark in Breda en in de Leidsche Rijn en grachten rondom Utrecht. Binnenkort een foto van de boot in actie op de Otheense kreek.

Reacties naar ron@rondekort.nl 

Naar boven

----------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 10 januari 2009: Luchtkwaliteit,groot verschil niet te verklaren
Kijk via onderstaande link naar stukje dat ik heb gemaakt over fijnstof dat "aan de grens verdwijnt".
Klik op luchtkwaliteit

Reacties naar
ron@rondekort.nl

=======================================================================================================

Vrijdag 9 januari 2009: Hulst binnenkort millenniumgemeente?
In de commissie ABZ van december lag er een discussiestuk van het CDA op tafel om de gemeente Hulst ook millenniumgemeente te maken. Een goed en  compleet stuk was het, misschien wel iets te compleet. Dat gaf natuurlijk de gelegenheid aan het commissielid van Progressief Hulst om er eens flink op te schieten. Maar goed, voor een drietal fracties was er toch genoeg aanleiding om tijdens de kerstdagen nog eens samen te komen en te praten over een concreet voorstel voor komende raadsvergadering. In een constructieve bijeenkomst werden door CDA (Juul Vereecken en Adrie Totte), Algemeen Belang Groot-Hulst (Piet de Cock en Ronnie Roctus)  en PvdA (Frank Smits en Ron de Kort) spijkers met koppen geslagen.
Dat betekent dat er nu in samenwerking met de, van een werkvakantie in Kenia teruggekeerde raadsgriffier, wordt gewerkt aan een concreet raadsvoorstel.
De initiatiefnemers hopen en rekenen nu op een raadsbrede steun voor dit voorstel.
Wat is dat een millenniumgemeente? Klik hieronder op de links:

Millenniumgemeente


EEN | Home

Gemeente Terneuzen millenniumgemeente

www.cosnederland.nl

Discussiestuk cie ABZ 1 december 2008

Reacties naar
ron@rondekort.nl


boven
================================================================================

Donderdag 8 januari 2009: Nieuwbouw Antonius uitgesteld

Vandaag stond dit bericht in BNDeStem. Dat is voor de ouderen in Kloosterzande,Vogelwaarde en omgeving slecht nieuws. Want onlosmakelijk was de bouw van een woonzorgcomplex in Vogelwaarde gekoppeld aan de verbouwing in Kloosterzande van het bestaande bejaardentehuis Anthonius.
Nadat ook het vinden van een geschikte,ook financieel haalbare lokatie in Vogelwaarde al problematisch was, is door dit uitstel in Kloosterzande voorlopig het licht even uit.
Voor onze fractie zal dit ongetwijfeld reden zijn om daar in de commissie Samenleving op woensdag 28 januari a.s. de wethouder daarover te bevragen.
Geen wozoco betekent gewoon dat hulpbehoevende ouderen niet in Vogelwaarde kunnen blijven, maar moeten verkassen naar Kloosterzande of Hulst.

Komende weken zal ik ook op provinciaal nivo een en ander ook eens opnemen met gedeputeerde ven Heukelom. Misschien ziet men daar nog mogelijkheden om een en ander te realiseren. Maar veel hoop heb ik daar niet op.

Artikel BNDeStem donderdag 8 januari

Artikel BNDeStem 13 september 2005

ArtikelBNDeStem 22 november 2005

Reacties naar ron@rondekort.nl

boven

=====================================================================

Woensdag 7 januari 2009: Verhuur gemeentekantoor Kloosterzande

Toen door wethouder de Vries aan de gemeenteraad werd medegedeeld dat het resterende deel van het gemeentekantoor langjarig verhuurd zou worden aan de projectgroep van plan Perkpolder leek er nog geen vuiltje aan de lucht.

Totdat 16 december een brief bij alle raadsleden in de brievenbus viel van de fysiopraktijk in Kloosterzande.

In deze brief werd door hen uitgelegd dat ook zij bij de gemeente waren geweest om het gebouw te huren. Eigenlijk kopen, zoals ook de gemeente wel wilde, maar de vraagprijs van 595.000 euro was wat te gortig en niet in de buurt  van een opgemaakt taxatierapport. Maar, kregen zij ook te horen van wethouder de Vries, huren was niet mogelijk. Aldus de fysiotherapeut Michel van Bunder in zijn brief.

Verbaasd waren ze dan ook toen ze hoorden dat het nu wel verhuurd zou worden aan de projectgroep.

In de rondvraag van de raadsvergadering van 18 december jl werd de kwestie dan ook door mij aangekaart. Vanwege het late tijdstip was er geen gelegenheid meer voor wethouder de Vies om zijn kant van het verhaal te vertellen en werd afgesproken dat dit zou kunnen in de commissievergaderingen eind januari 2009.

Door mij werd toen nog wel aangegeven om tot die commissievergaderingen geen onomkeerbare afspraken te maken.

Eind december kwam er nog een brief van de fractie ABGH over deze kwestie. De reactie van wethouder de Vries in de regionale krant van 30/12 was echter nogal verontrustend vond ik. Zie onder:

Volgens wethouder Frans de Vries (gemeentelijke huisvesting) zijn de onderhandelingen met de praktijk voor fysiotherapie afgeketst omdat zijn bod te laag was. "De opdracht van de gemeenteraad was het gemeentekantoor te verkopen. Ik weet ook niet wat er mis is met de oplossing om het aan de projectleiding Plan Perkpolder te verhuren. We mogen toch als gemeente zelf uitmaken wat we met onze eigendommen doen."

Wethouder de Vries was op de hoogte van het zoeken naar een nieuwe praktijkruimte voor de fysio, de bestaande ruimte was afgekeurd en mocht nog tot 1-1-2010 gebruikt blijven worden.

Onderstaand enige documenten die bij deze kwestie van belang zijn en u kunt aanklikken:

Brief fysiopraktijk aan raadsleden d.d. 16 december 2008

Brief fractie ABGH d.d. 28 december 2008

Krantenartikel BN/DeStem d.d. 30 december 2008

Brief fractie Groot-Hontenisse d,.d. 11 januari 2009

Natuurlijk zijn er nu bij alle raadsfracties de nodige vragen, uitgezonderd wellicht Progressief Hulst. Maar dat zien we wel eind januari.

Vragen die je zou kunnen stellen: 

 1. Was de wethouder op de hoogte van de huisvestigingsproblematiek van de fysiopraktijk in Kloosterzande?

 2. Is aan de fysiotherapiepraktijk ook het aanbod gedaan om het overblijvend deel van het gemeentekantoor te huren?

 3. Zo ja, waarom is de verhuur niet doorgegaan?

 4. Zo nee, waarom niet?

 5. Wat is het overeengekomen huurbedrag met de projectgroep Plan Perkpolder?

 6. Waren er op donderdag 18 december 2008 al definitieve stappen gezet op het gebied van verhuur aan de projectgroep Plan Perkpolder?

 7. Zo ja, waarom is dat niet direct gemeld aan de raad tijdens de rondvraag dan wel schriftelijk na de raadsvergadering?

 8. Zo nee, mogen wij aannemen dat er geen definitieve stappen worden gezet vooraleer hierover met de raad een discussie is gevoerd?

 9. Vind de wethouder het belangrijk voor de leefbaarheid van Kloosterzande en omgeving dat de fysiopraktijk daar ook blijft en vind hij dat hij daar ook een verantwoordelijkheid in heeft?

 10. Wat vind de wethouder van de suggestie om de projectgroep een huisvestiging te geven in het kantoor van de Rabobank en wil hij deze suggestie doorgeven aan de projectgroep?

 11. Is de wethouder bereid om in overleg met beide partijen te zoeken naar een voor ieder geschikte oplossing?

 

Reacties naar ron@rondekort.nl

boven

====================================================================================

Dinsdag 6 januari 2009: Zorgplicht gemeente?

Vanavond kreeg ik een telefonisch verzoek om hulp van een bestuurslid van de bejaardenbond van Boschkapelle. Vandaag waren 4 bejaarden,op weg naar het clubhuis Vivante in de Kerkhofpad, gevallen door de gladheid. Deze weg naar het clubhuis wordt door de gemeente altijd vergeten tijdens haar strooironde en dus ook vandaag. Extreem glad was het daar vandaag in de Kerkhofpad.
Aangezien er morgen in dat clubhuis, vroeger het honk van toneelvereniging ODI, een grote mosselmaaltijd is, was men natuurlijk erg bezorgd over de extreme gladheid. Mensen zouden niet kunnen komen of met grote risico's.
Vandaag had men al een telefoontje eraan gewaagd naar de gemeente, maar nog geen strooiactiviteiten waren in de buurt waargenomen.

Daarom maar even een e-mail gestuurd naar verantwoordelijke wethouder Clen de Kraker met de vraag morgenochtend een en ander te laten uitvoeren. De wethouder kennende komt het nu wel goed. Almoet hij het zelf persoonlijk ijs- en sneeuwvrij gaan maken!! Dan mag hij mij bellen en kom ik 'm nog even helpen.
Het zou goed zijn als de gemeente bij het plannen van haar strooironden rekening zou houden met clubhuizen,dorpshuizen ed waar veel mensen,en zeker ouderen komen.

Nabericht: Wethouder Clen de Kraker belt mij binnen half uur en verzekert mij dat omgevingen van dit soort onderkomens zeker worden meegenomen bij het strooien. Maar door het wat laat strooien en de strenge vorst helpt het strooien met zout niet meer en moeten er andere maatregelen worden genomen. (in Breda haalt men daarom het vuil even niet meer op) Morgenochtend zal hij een en ander in gang zetten om de weg daar toch wat begaanbaar te krijgen. Wethouder, daarvoor dank namens al de bejaarden van Boschkapelle. Een pluim voor deze wethouder!! Kan misschien nog een mosseltje meepikken?

################################################
Vandaag (7/1/2009) een persbericht van de gemeente Hulst:

ONDERWERP : VOLOP GLADHEIDSBESTRIJDING IN HULST

Sinds de sneeuwval van afgelopen maandag 5 januari 2009, wordt er volop gestrooid in de gemeente Hulst. De frequentie waarop de gladheid wordt bestreden is bijzonder hoog. Sinds afgelopen maandag werd er reeds zo'n 80 ton zout gestrooid. In een gemiddeld seizoen (november - april) wordt er in totaal normaal maar circa 100 ton gebruikt. Vanaf vandaag wordt er op de plaatsen waar er hoeveelheden ijs zijn vast gereden nu ook gestrooid met zand. De hoge alertheid van de gemeentelijke strooidiensten blijft gehandhaafd totdat de situatie terug normaal is.

De gladheidbestrijding wordt dit winterseizoen op dezelfde wijze uitgevoerd als voorgaande jaren. Dit betekent dat er wordt gewerkt aan de hand van de zogenaamde A-route en B-route.

Afgelopen maandag is direct de A-route gereden. Dit houdt in dat de wijk- en dorpsontsluitingswegen worden gestrooid. Omdat veelal ook de wegen buiten de bebouwde kom gelijktijdig door de andere overheden worden behandeld, ontstaat er vrij snel een sluitend netwerk van begaanbare wegen. Gisteren, dinsdag 6 januari 2009, is vervolgens de B-route gereden. Deze route omvat ook alle woonstraten. De grote parkeerterreinen worden in de Aroute opgenomen. Vandaag, woensdag 7 januari 2009, worden zowel de A-route als de B-route opnieuw gestrooid.

Bijzondere aandacht is er voor de locatie waar ouderen wonen dan wel zich begeven. Zo zijn onder andere de omgevingen van de woonzorgcentra, de gemeenschapscentra en dorpshuizen en de ingangen van de kerken - in gemeentelijke eigendom - handmatig gestrooid. Daarnaast zijn alle bushalten en de toegangen tot de diverse scholen extra gestrooid.

Ook de inwoners van de gemeente hebben een verantwoordelijkheid bij de gladheidsbestrijding. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van onze gemeente zijn inwoners verplicht om de sneeuw of ijs van het voetpad voor of langs hun gebouw of tuin te ruimen.

Reacties naar ron@rondekort.nl

boven

==============================================================

Dinsdag 6 januari 2009: Partij voor Zeeland in een draaikolk?

Vandaag zijn er door de Partij van Zeeland schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over de mogelijke onveiligheid van de nieuwe jachthaven in Perkpolder. Waarom is mij niet helemaal duidelijk. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van Hulst heb ik Partij voor Zeeland-statenlid Jean-Paul Hageman hier geen woord over horen zeggen.
Net als zowel de gehele gemeenteraad (alleen de SP was tegen,maar dat is vrijwel standaard bij alle besluiten,een echte tegenpartij dus) was hij als lid van de fractie Groot-Hontenisse van project-wethouder Frank van Driessche een warm voorstander van dit project Perkpolder en dus ook van de jachthaven.
Dat moet ongetwijfeld een aardige discussie geweest zijn geweest binnen de fractie! Of misschien ook wel niet. Hij was er misschien niet bij toen die discussie werd gevoerd?

Hieronder de schriftelijke vragen van de Partij voor Zeeland. Later ook de antwoorden van GS op deze vragen op deze webpagina.

Aan
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
Hoek , 6 januari 2008
Geacht College,
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Johan Robesin over draaikolken en dwarsstromingen in de Westerschelde in relatie tot jachthaven Plan Perkpolder..
Toelichting
Op dinsdag 13 januari aanstaande kunnen er in de Westerschelde tussen Hansweert en Perkpolder gevaarlijke dwarsstromingen en draaikolken ontstaan. Voor de scheepvaart is er dan een verhoogde kans op aanvaringen en strandingen. Door een onderzoek naar de stranding van het containerschip Fowairet in 2005 heeft Rijkswaterstaat ontdekt dat die stromingen zich kunnen voordoen, met name tijdens springtij. De scheepvaart zal in zo�n situatie worden gewaarschuwd, maar dan nog zijn ongelukken niet uit te sluiten.
In de gezamenlijke vergadering van de commissies REW en FBZ op woensdag 29 oktober2008 is door de Belangenvereniging Plan Perkpolder aandacht gevraagd voor de verhoogde onveiligheid, die de aanleg van een jachthaven aan dit zeer gevaarlijke stuk van de Westerschelde ongetwijfeld zal gaan veroorzaken. De kans dat plezierboten door containerschepen worden overvaren was door het Loodswezen al aanzienlijk genoemd.
"Als er straks doden vallen kan men ons niet verwijten dat wij niet tijdig hebben gewaarschuwd", aldus een woordvoerder van het Loodswezen.
Toch wordt het Project Perkpolder, inclusief een direct aan het grote vaarwater gesitueerde jachthaven, doorgezet en zijn/worden bezorgde opmerkingen over deze hoogst problematische locatie in de Westerschelde al te gemakkelijk afgedaan. Uit een voorliggend rapport bleek immers dat daarover geen ongerustheid hoeft te bestaan. Dat de uitgangspunten voor dat onderzoek niet strookten met de actuele situatie was kennelijk niet van belang. Nu geeft de praktijk aan, dat er wel degelijk reden is tot ongerustheid en twijfel over de aanleg van een jachthaven Perkpolder, waarmee in feite het gevaar wordt opgezocht. Dat staat haaks op de uitgangspunten van de Veiligheidregio, die juist hamert op preventief beleid.
Vragen
Is uw College op de hoogte van de situatie op de Westerschelde zoals die op dinsdag 13 januari a.s. wordt voorzien door Rijkswaterstaat?
Zo ja, werpt die dan een ander licht op de verzekering van uw College dat een jachthaven in het Plan Perkpolder geen aanleiding zal geven tot extra nautische onveiligheid en de mogelijkheid van ernstige calamiteiten?
Zo nee, is uw College dan bereid bij Rijkswaterstaat te informeren naar wat er precies aan de hand is/ zou kunnen zijn op 13 januari a.s. en mogelijk nog op andere tijdstippen of gedurende periodes van het jaar?
Is uw College het met onze fractie eens dat een nieuw onderzoek, op basis van actuele cijfers en gegevens omtrent scheepvaartbewegingen, scheepstypes, omstandigheden en mogelijke risicofactoren op het traject tussen Hansweert en Perkpolder van het grootste belang is en verouderde maritieme gegevens in de prullenmand thuis horen?
Als uw College daarvan het belang niet kan inzien, kunt u dan onderbouwd aangeven waarom u zo�n onderzoek niet gewenst acht?
Weegt het belang van een jachthaven in de optiek van uw College in dat geval zwaarder dan de veiligheid op de Westerschelde en de bewoners achter de zeedijken, die bij een eventuele calamiteit getroffen kunnen worden?
Wij zien het antwoord op deze vragen graag z.s.m. tegemoet.
Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),
Johan Robesin te Hoek, voorzitter

##########################################

Reactie van Rijkswaterstaat:

Giertij staat jachthavenplan niet in de weg
door Ben Jansen. . woensdag 07 januari 2009 | 09:51

MIDDELBURG - De dwarsstromingen die zich bij giertij kunnen voordoen in de Westerschelde staan de jachthavenplannen bij Perkpolder niet in de weg.

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat maatregelen kunnen worden ontwikked om te voorkomen dat de veiligheid in het geding komt.

Onderzoek naar aanleiding van het vastlopen van het containerschip Fowairet in 2005 heeft te zien gegeven dat bij hoge springtijen verraderlijke dwarsstromingen kunnen optreden in het Zuidergat tussen Kruiningen en Perkpolder. In een betrekkelijk klein gebied kan een oostelijke stroming van 9 km per uur plotsklaps omdraaien naar een even sterke stroming vanuit het westen. Het scheepvaartverkeer moet daar op bedacht zijn.

Daarom heeft Rijkswaterstaat een bericht voor de scheepvaart uitgegeven met de data waarop - op basis van het astronomisch getij - rekening moet worden gehouden met de kans op dwarsstromingen bij Perkpolder. Het gaat dit jaar om twintig dagen. De eerste gelegenheid doet zich volgende week (13 en 14 januari, beide dagen aan het eind van de middag) voor. Rijkswaterstaat heeft becijferd dat de stroomsterkte dan matig is. Sterke stromingen worden voorzien op 11 en 12 februari, 12 maart, 25 en 26 juli en 22, 23 en 24 augustus.

Volgens Peter Scherpenisse van Rijkswaterstaat wil dit niet zeggen dat de stromingen dan ook optreden. "We zijn uitgegaan van het astronomisch getij. Het is afhankelijk van weer en wind hoe de omstandigheden dan in werkelijkheid zijn." De scheepvaart richting Antwerpen heeft het meest te maken met de giertijstromingen. Het fenomeen duurt krap een uur.

De Partij voor Zeeland in Provinciale Staten heeft zich naar aanleiding van de berichten over de stromingen tot het dagelijks provinciebestuur gewend. De fractie wil weten of het optreden ervan een ander licht werpt op de ontwikkeling van een jachthaven die is voorzien als onderdeel van het plan Perkpolder. Eerder is de verzekering gegeven dat die jachthaven geen nautische problemen zal opleveren. De PvZ veronderstelt dat die conclusie is gebaseerd op verouderde maritieme gegevens

De partij wil dat de provincie een nieuw onderzoek laat doen naar mogelijke risico's van een jachthaven bij Perkpolder. Daarbij moeten actuele gegevens over scheepvaart en omstandigheden worden beschouwd.

 

Reactie naar ron@rondekort.nl

boven

==============================================================

Maandag 5 januari 2009: Beste wensen

Aan iedereen de beste wensen en alle goeds voor 2009!!!

 

 

boven

=====================================================================================

Maandag 5 januari 2009: Opvallend Tussenin

Vandaag heeft de Pvda-fractie de volgende vragen aan het college van B&W van Hulst gestuurd. Dit naar aanleiding van een noodkreet vanuit de kinderopvang.Zie onderstaand:

Geacht college,

 

De PvdA-fractie wil u vragen of u reeds bekend met deze problematiek en onderstaande brief ook heeft ontvangen?

Kunt u aangeven wat uw verdere acties zijn en deze aan ons mededelen?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de PvdA-fractie,

 

Ron de Kort

Beukenstraat 5

4581 BT Vogelwaarde

Tel. 0114-676107 / 06-811 66 808

ron@rondekort.nl

www.rondekort.nl / www.hulst.pvda.nl

 

 

 

 

 

Aan : Alle colleges van B&W van de provincie Zeeland

           

Onderwerp: "Opvallend Tussenin"

 

Geachte colleges,

 

Het grootste deel van alle Zeeuwse kinderen maakt gebruik van peuterspeelzaal en/of kinderdag-verblijf. Hier worden zij spelenderwijs gestimuleerd in hun sociaal emotionele, cognitieve, taal- en motorische ontwikkeling en in de ontwikkeling van hun creativiteit. Samenwerking met basisscholen en consultatiebureaus zorgt voor een geintegreerde aanpak en een doorgaande lijn. De kindercentra zijn dan ook de plek om te werken aan preventie en opvoedingsondersteuning. Landelijk en regionaal wordt dit belang onderkend. Via VVE (Voor- Vroegschoolse Educatie) subsidieregelingen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan deskundigheidbevordering op dit gebied. Het observeren, signaleren en aanpakken van opvallend gedrag en ontwikkelingsachterstanden is een belangrijk onderdeel van het werk geworden. In Zeeland gebeurt dit met de - unieke - ondersteuning van "Opvallend Tussenin", onderdeel van Bureau Jeugdzorg Zeeland. Een laagdrempelige voorziening, waar een (ortho)pedagogisch consulente gerichte en praktische ondersteuning biedt. Bij vragen over de aanpak van een kind komt een consulente van "Opvallend Tussenin" naar het kindercentrum. Aan de hand van video opnamen op de groep wordt een plan van aanpak geformuleerd, waar zowel de medewerkers als de ouders mee vooruit kunnen. Deze manier van werken maakt het voor ouders makkelijker om de gesignaleerde problemen te erkennen, er direct iets mee te doen en/of deskundige hulp in te schakelen.

Praktische opvoedingsondersteuning en optimale preventie in een heel vroeg stadium!

 

In de afgelopen jaren heeft "Opvallend Tussenin" haar bestaansrecht bewezen.

Kindercentra weten de voorziening te bereiken, ouders zijn tevreden over de geboden hulp en jaarlijks worden 150 kinderen, verspreid over de hele provincie, gezien en verder geholpen. Ondanks dit succes dreigt "Opvallend Tussenin" nu toch te verdwijnen.

 

Nu de gemeenten in het kader van de WMO verantwoordelijk zijn voor "op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met opgroeiproblemen en ouders met opvoedproblemen", is het takenpakket van Bureau Jeugdzorg gewijzigd. In de Wet op de Jeugdzorg is vastgelegd dat "Opvallend Tussenin"

geen taak meer is van Bureau Jeugdzorg. Dat betekent dat de huidige werkzaamheden per eind 2008 vervallen, zonder dat hier een alternatief voor aanwezig is.

 

Vanuit het werkveld is met verbazing op dit nieuws gereageerd. "Opvallend Tussenin" wordt nu al opgeheven omdat deze taken in de toekomst misschien in de op te richten Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zullen worden opgenomen.

De Zeeuwse kindercentra zijn van mening dat dit een slechte ontwikkeling is en doen daarom een beroep op alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie om hier een oplossing voor te vinden. De unieke werkwijze van "Opvallend Tussenin"

moet niet verloren gaan.

Op korte termijn moeten de medewerkers hun werkzaamheden kunnen voortzetten, zodat het vangnet voor de kindercentra niet verdwijnt. Op lange termijn is versnippering van de werkzaamheden over de verschillende gemeentelijke CJG's geen goede oplossing. Er moet op provinciaal niveau wat worden geregeld om de expertise niet verloren te laten gaan.

 

Concreet stellen wij voor dat alle Zeeuwse gemeenten en de provincie bijdragen aan het instandhouden van "Opvallend Tussenin". Het gaat hierbij om (naar verhouding) kleine bedragen. De werkzaamheden worden verricht door 3 medewerkers van ieder 18 uur, in totaal 54 formatie-uren.

Met deze financiele ondersteuning kan bekeken worden of "Opvallend Tussenin"

ofwel bij Bureau Jeugdzorg, ofwel bij een andere (zorg)instelling kan worden ondergebracht.

 

Wij hopen op korte termijn een reactie van u te ontvangen, zodat ook in 2009 deze essenti�le voorziening voor preventie en opvoedingsondersteuning kan blijven bestaan.

Namens alle Zeeuwse kinderen rekenen wij op uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Zeeuwse peuterspeelzaal- en kinderopvangorganisaties.

 

Sector Kinderopvang van het Welzijnshuis Kinderdagverblijf Hazeltje

Kinderopvang de Bevelanden                           Stichting Kobalt, Tholen

Stichting Peuterspeelzalen Veere                     Koozie Kinderopvang

Kinderopvang Walcheren                               Kinderdagverblijf het Biggetje

Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen                     Stichting Peuterspeelzalen Borsele

Stichting Pardoes                                    Stichting Kiekeboe

Kinderopvang Pinkeltje                               Stichting Prokino

Kinderdagverblijf De Miniclub                        Kinderdagverblijf Duimelotje

Kinderopvang Hupsakee                                Kinderopvang Okidokie

Kinderopvang �s Kreekeltje                           Kinderopvang �s Gabbertje

Kinderopvang de Tivolie                              Peuterspeelzaal Ukkepuk

Stichting Peuterspeelzalen West Zeeuwsch Vlaanderen  Peuterspeelzaal Doppejan

Peuterspeelzaal de Sprong                           

Stichting Peuterspeelzalen Hulst                                  

Stichting Samenwerking Peuterspeelzalen Terneuzen

 

Correspondentie kunt u richten aan het tijdelijk postadres van de werkgroep "Opvallend Tussenin":

 

Carolien de Kock

Coordinator St. Peuterspeelzalen Borsele Poelvoordestraat 1

4431 BP 's Gravenpolder

 

Informatie kunt u inwinnen bij de werkgroep "Opvallend Tussenin" of uw eigen

peuterspeelzaal- en of kinderopvangorganisatie.

=======================================================================================

boven