Artikelen

 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd
______________
Artikelen

______________
De PvdA in Hulst

______________
Archief
______________
Klikken!
______________
Mail mij
 

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-81166808

 

 

Artikel uit BN/DeStem en PZC van donderdag 4 januari 2007

Ron de Kort valt af op de wallen

Door Joeri Wisse
 

 

Donderdag 4 januari 2007 - VOGELWAARDE – Bij Ron de Kort uit Vogelwaarde staat vanavond geen pan dampende aardappelen op tafel. „Dat mag niet van Sonja. De verleiding is dan te groot om nog eens lekker een keer op te scheppen.“.


Ron de Kort toont de weegschaal, graadmeter bij het lijnen. FOTO PETER NICOLAI

Jus over de piepers is al eerder uit huize De Kort verbannen, evenals de grote lappen vlees. ‘Vleesliefhebber’ De Kort: „Alles wordt afgemeten en opgeschept volgens de normen van Sonja Bakker.“

Sonja is niet de echtgenote van Ron (53), maar de schrijfster van de bestseller Bereik je ideale gewicht. Met de voedingsadviezen en recepten uit dat boek is het De Kort gelukt om maar liefst veertien kilo in enkele maanden kwijt te raken.

Vorig jaar sprak het Hulster raadslid met zijn CDA-collega Dennis Steijaert af om vóór de kerstdagen negentig kilo te wegen.

„Dat streven hebben we allebei niet gehaald. Ik woog 116 kilo, maar het lukte maar niet om onder die magische grens van honderd kilo te komen.“ De Kort raakte daardoor wat gedemotiveerd en met de feestdagen in het verschiet, liet hij het lijnen even varen. „Ik hield me niet meer aan de combinaties. Die zijn heel belangrijk bij het dieet. Voor een tussendoortje moet je bijvoorbeeld afwisselen met peperkoek en appels, maar op het laatst at ik alleen nog maar appels.“

Tijdens de kerstdagen ging het helemaal mis. „Van het dieet mag je best wel eens een keer zondigen, door bijvoorbeeld mee te gaan met een etentje. Maar je moet zeker vijf dagen serieus bezig zijn. Dat lukte niet meer, waardoor ik weer vier tot vijf kilo ben aangekomen.“

Met het ingaan van het nieuwe jaar zijn de teugels weer strak aangehaald.

„Dat betekent minder eten en geen bier meer drinken. Voor de kerstdagen had ik van dat lekkere zware bier, van die tripeltjes ingekocht. Daar staan nu nog een paar setjes van in de koelkast. Die moet ik nu maar uitdelen aan visite, want bier is echt heel slecht voor de lijn.“

Ook lichaamsbeweging heeft prioriteit gekregen. Mooie wandelplaatsen te over in de buurt, volgens De Kort. „Zoals de wallen van Hulst, of de Meir in Antwerpen. Ik heb ook geen hekel aan winkelen, dus snijdt het mes aan twee kanten.“

Dit jaar moet het volgens De Kort lukken om op de negentig kilo te komen. Niet alleen het uiterlijk, maar ook lichamelijk ongemak moet dan voorbij zijn. „Ik wil mijn schoenveters weer willen binden zonder dat het moeite kost.“

 

Artikel uit BN/DeStem van zaterdag 16-04-2005

PvdA Hulst: ‘Pas de subsidieregels aan’

Door Harold de Puysseleijr

Zaterdag 16 april 2005 - HULST – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst moet met een oplossing komen voor de subsidiëring aan verenigingen die wel lid zijn van een overkoepelende bond, maar daar niet alle leden bij aanmelden.

PvdA-gemeenteraadslid Ron de Kort pleitte daar afgelopen donderdagavond voor tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving. De gemeente wil als regel hanteren dat verenigingen die aangesloten zijn bij een overkoepelende bond per aangesloten lid veertien euro subsidie krijgen. Clubs die geen lid zijn van een koepelorganisatie krijgen de helft van dat bedrag.

De subsidiespelregels voorzien echter niet in het grijze gebied waarin veel sportverenigingen verkeren: ze dragen maar voor een deel van hun leden -doorgaans de wedstrijdspelers- geld af aan de bond. De gemeente oordeelt in die gevallen dat de club alleen voor die leden subsidie krijgt. De PvdA vindt, dat de gemeente die clubs veertien euro moet geven per officieel aangesloten lid, en de helft voor de (recreatieve) leden die niet bij de koepel bekend staan.

Daarnaast willen de sociaal-democraten, evenals overigens de fractie van Groot Hontenisse, dat het college voor de komende raadsvergadering met een concrete oplossing komt om de positie van de Oranje- en Sinterklaascomités te verbeteren. Die krijgen totnutoe een vast bedrag per comité, maar dat bedrag is te weinig voor organisaties in de grotere plaatsen. De gemeente denkt nu aan toekenning van een vast bedrag, aangevuld met een bedrag per deelnemer. Wethouder Frank van Driessche zegde toe die optie door de ambtenaren uit te laten werken.

Hugo Willaert van de Clingse Hengelaars maakte tijdens de vergadering gebruik van het spreekrecht om er de gemeente op te wijzen, dat een vereniging als de zijne ontheffing zou moeten krijgen van de subsidie-uitgangspunten. Voor de Clingse Hengelaars heeft het lidmaatschap van de bond geen enkele meerwaarde. Hij hield een pleidooi om de voorwaarde dat verenigingen lid moeten zijn van een overkoepelende organisatie maar in zijn geheel af te schaffen. Wethouder Van Driessche loopt daar niet warm voor, omdat dan het gevaar ontstaat dat de kwaliteit achteruit holt.

 

BN/DeStem vrijdag 15 april

Politiek Hulst tegen jeugdraad

Door Harold de Puysseleijr

Vrijdag 15 april 2005 - HULST – De politieke partijen in de gemeente Hulst zien geen brood in de suggesties van de gemeenteraadsfractie van Progressief Hulst om de aandacht voor de jeugd een zwaarder accent te geven.

Dat bleek gisteravond tijdens het debat over jongerenparticipatie in de adviescommissie Samenleving.

Richard Bertram hield daar namens Progressief Hulst een pleidooi voor de instelling van een jeugdraad in navolging van de seniorenraad die de gemeente eerder in het leven heeft geroepen. Bertram wees erop dat een kwart van de Hulster bevolking uit jeugdigen bestaat, maar dat die geen georganiseerde vertegenwoordiging in de richting van het gemeentebestuur hebben.

Progressief Hulst wil daarnaast een extra jongerenwerker aanstellen. De jongerenwerker die nu voor de gemeente actief is, heeft volgens Bertram zoveel om handen dat hij er nauwelijks nog in slaagt de straat op te gaan om jongeren te treffen.

De derde wens van Progressief Hulst is de jeugd een eigen open podium te geven, waar bandjes op kunnen treden en jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Bertram kreeg met zijn betoog geen van de andere politieke partijen warm voor deze zaken. „De wijk- en dorpsraden weten heel goed wat er onder de jeugd leeft, dus weer een raad erbij hoeft voor mij niet“, zo verwoordde Jean-Paul Hageman (Groot Hontenisse) de mening die de andere leden van de commissie er ook op na bleken te houden.

Maurice de Burger (Groot Hulst/Gemeenschappelijke Belangen) noemde het ‘een utopie om in deze barre tijden extra geld uit te trekken’ voor een tweede jongerenwerker.

De PvdA-er Ron de Kort sloot zich daarbij aan. „Dit lijkt me nou niet het moment, tenzij we een groot probleem zouden hebben met de jeugd in onze gemeente. Maar die veroorzaakt niet zo gek veel overlast.“

De nuancering van Bertram dat de extra jongerenwerker de gemeente geen extra geld hoeft te kosten als er intern met taken wordt geschoven, bracht geen verandering in de standpunten. Bovendien is dat volgens wethouder Frank van Driessche niet eens een optie.

„Wij krijgen er op welzijnsgebied alleen maar taken bij. Een extra jongerenwerker is ook via herschikking niet haalbaar.“

 

Artikel uit BN/DeStem van 25-03-2005

Kermis in dorp wel gratis

Door Harold de Puysseleijr

Vrijdag 25 maart 2005 - HULST – Kermiskramers mogen voortaan gratis standplaats innemen op de dorpskermissen in de gemeente Hulst. Alleen voor de twee jaarlijkse kermissen in de ‘hoofdstad’ moeten ze blijven betalen voor een standplaats.

Dat is gisteravond besloten door de gemeenteraad na een amendement op het voorstel van het college en burgemeester en wethouders voor een uniforme kermisregeling. De kern van die regeling was, dat de exploitanten van kermisattracties voor een standplaats moesten betalen in alle plaatsen met meer dan negenhonderd inwoners.

De meerderheid van de raad bleef zich daar onder aanvoering van de CDA-fractie tegen verzetten. Adri Totté diende een amendement in om het staangeld in alle plaatsen met uitzondering van Hulst af te schaffen. De kermisexploitanten moeten voortaan wel alle stroomkosten zelf betalen. Totnutoe betaalde de gemeente daar voor een deel in mee.

Leefbaarheid

„Minder regels dus minder werk kan betekenen, dat de kosten voor ambtelijke ondersteuning kunnen dalen. De bezetting van de kermissen is de laatste jaren qua bezetting sterk achteruit gegaan. Nu heeft de raad de mogelijkheid de kermissen in alle kernen van de gemeente nieuw leven in te blazen. Dat kan de leefbaarheid in de kernen ten goede komen.“

Het CDA kreeg steun van de fracties van Algemeen Belang, Progressief Hulst en Groot Hontenisse. Groot Hulst/Gemeenschappelijke Belangen bleef achter het collegevoorstel staan. „Als noodlijdende gemeente kunnen we iedere vorm van inkomsten goed gebruiken“, verklaarde Gerrit Naessens het standpunt van die groepering.

Algemeen Belang en Groot Hontenisse betuigden kort hun steun aan het plan van het CDA, evenals Progressief Hulst. „Dit ondersteunt de leefbaarheid in de kleine kernen en dat vinden wij heel belangrijk“, aldus Annelies Hegger namens Progressief Hulst.

De fractie van de PvdA kwam vervolgens met een voorstel dat nog eens over dat van het CDA heen ging. René van Domburg bracht namens de PvdA een amendement in, waarvan de strekking luidde álle kermissen vrij van standplaatsgeld te maken.

„Dezelfde regels moeten overal gelden. Dan moet niet alleen de kermis in de dorpen gratis zijn, maar ook die in Hulst.“

Het plan van de PvdA kwam er in het kort op neer dat de gemeente de regeling van de voormalige gemeente Hontenisse van toepassing zou verklaren. In die gemeente waren alle kermissen gratis voor de kermisuitbaters.

Drempel

De standplaatsen op alle kermissen gratis maken, zou in de ogen van de PvdA betekenen dat de levendigheid en het aantal attracties er in zijn algemeenheid op vooruit zouden gaan.

„Het blijft overigens wel de vraag of kermisexploitanten hierdoor de kleinste kernen wel zullen bezoeken. Maar de gemeente neemt hiermee wel een financiële drempel weg.“ De sociaal-democraten bleken echter moederziel alleen in de raad te staan in hun visie, zo bleek uit de reacties. „Dat gaat ons weer te ver“, zei Totté. „Wij hebben geprobeerd het zakelijk te bekijken en daarom houden wij vast aan ons amendement.“ Ook de andere raadsfracties waren die mening toegedaan. Groot Hulst/Gemeenschappelijke Belangen was de enige partij die tot het einde toe het voorstel van het college steunde.

 

 Artikel uit BN/DeStem van 24-03-2005

Ook PvdA Hulst wil onderzoek naar boot

Door Harold de Puysseleijr


Donderdag 24 maart 2005 - HULST – De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Hulst wil een volwaardige bootverbinding tussen Kruiningen en Perkpolder mee laten nemen in het onderzoek naar de milieueffecten van het Plan Perkpolder.

Eerder had ook de afdeling Hulst van de Socialistiese Partij daar al voor gepleit. „Ook al bestaan er op dit moment nog geen concrete plannen om een dergelijke bootverbinding te realiseren, toch is de PvdA-fractie de mening toegedaan dat dit in de naaste toekomst tot de reëele mogelijkheden kan gaan behoren. Het lijkt ons dan een goede zaak om bij de beoordeling van dit gebied ook het aspect van de bootverbinding alvast mee te nemen“, zo vinden de sociaal-democraten.

Verstreken

Voor Plan Perkpolder (jachthaven, golfbaan, recreatiewoningen en permanent bewoonbare huizen) is op het ogenblik een procedure in voorbereiding die de gevolgen van het plan voor het milieu in kaart brengt. Gisteren is de termijn verstreken waarbinnen iedereen kanttekeningen kon plaatsen bij de richtlijnen en de inhoud van de milieustudie. De PvdA komt op de valreep nog met een reactie. „We waren eigenlijk van plan om in de raadsvergadering van donderdag 24 maart een motie in te dienen“, legt gemeenteraadslid Ron de Kort uit. „Maar toen kwamen we erachter dat de termijn om schriftelijke zienswijzen in te dienen dan verstreken is.“ De Kort is overigens van mening, dat de politiek in Hulst te weinig tijd krijgt om zich zorgvuldig een afgewogen oordeel te kunnen vormen over toch zwaarwichtige besluiten als Plan Perkpolder.

„Als raadsfractie moet je in erg korte tijd erg veel rapporten lezen om alles goed op een rijtje te krijgen. De veertien dagen die we daar nu voor hebben gekregen, vinden wij eigenlijk te kort.“ De Kort is dan ook van plan dat euvel aan de orde te stellen binnen de Hulster gemeentepolitiek.