Luchtkwaliteit                     

 

 

 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd

______________
De PvdA in Hulst

______________
Mail mij
Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-81166808
Terug naar boven

Na een onderbreking van een aantal jaren pak ik mijn website weer op.

 

10 januari 2009: Onverklaarbare verschillen in fijnstofmetingen

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Hulst maakt zich al enige tijd zorgen over de luchtkwaliteit in de regio. In de gemeente Hulst is (nog) geen meetpunt, de raadsfractie heeft er wel al een aantal keer op aangedrongen dat er ook een meetpunt moet komen. Het enigste meetpunt in Zeeuws Vlaanderen is nu in Philippine.

Als je kijkt naar de beschikbare data in Belgie en Nederland kun je ook verschillen vaststellen die niet direct te verklaren zijn. Gebruiken we andere meetmethodes? Werkt de grens als een filter? Komt de wind altijd uit het noorden?

Hieronder een plaatje voor 10 januari 2009 voor fijnstof vanuit Belgie en eentje uit Nederland. In Zelzate wordt een waarde opgegeven van 156 μg/m3 en voor Philippine, daar ongeveer 3 km vandaan, een waarde van 106 μg/m3.

Dit verschil kan ik niet verklaren. Ik zal het daarom aan onze fractie in provinciale staten vragen of zij bij de provincie hierover informatie kunnen krijgen.

Afgelopen weken waren in Belgie de nodige snelheidsbeperkingen van kracht op de autowegen om het fijnstof te reduceren. Vreemd dat net over de grens in Nederland schijnbaar niets aan de hand is.

Zouden we in nederland andere normen hanteren? Zijn die normen niet europees vastgesteld?
Metingen Belgie: http://www.vmm.be/

Metingen Nederland: http://www.rivm.nl/milieukwaliteit/lucht/

Later meer daarover.

 

 

 

=====================================================================================

Zondag 20 mei 2007:

Een goede bekende schreef mij het volgende:

Beste Ron,

Bijgesloten de voorpagina van het maandschrift Tijdingen. Gebaseerd op de Zeeuwse resultaten is de provincie eind deze maand in Barcelona uitgenodigd, als enige in NL, door Brussel (www.Eurisy.org) om kond te doen van een handhavingsbeleid dat mede is gebaseerd op het toepassen van satellietgegevens.

Zeeland is voor het NIVR, mede dankzij de inspanningen van Maria le Roy, hiervoor een proeftuin geworden Dit geldt met name voor de fijnstof-problematiek.

Grosso modo: het toepassen van satellietgegevens kan ook bijzonder interessant zijn voor de gemeente Hulst. In Sluis is er al een proefproject uitgevoerd door Argoss (www.argoss.nl), in samenwerking met de TU Eindhoven en de Un. Van Tilburg. Dit project krijgt een vervolg.

Ben je geďnteresseerd dan kan je zeker even contact opnemen met Maria of met de NIVR projectleider, mevr. Marlene van Benthem. Zij is trouwens dinsdagmorgen a.s. in het ROC te Terneuzen (hier zijn ze gestart met een speciale opleiding -het ICT Lyceum- voor het toepassen van deze gegevens. De eerste opleiding in NL!!) voor een samenspraak met de opleiders en een aantal projectleiders o.a. van de provincie. Er worden die ochtend diverse presentaties gegeven. Het Waterschap zal hier als geďnteresseerde partij ook bij aanwezig zijn.

Voor je achtergrond: Arkema inspecteert trouwens de pijpleidingen (de puupen en buuzen) met een combinatie van lucht- en satellietgegevens. Zijn er razend enthousiast over. Daarmee voorkom je namelijk veel interpretatie-verschillen met de handhavingsautoriteiten. Misschien ook interessant voor je werk.

Deze specifieke activiteiten worden uitgevoerd door Eco-flight. Die geeft dinsdagmiddag hierover een presentatie. Brengen trouwens ook interessante archeologische bevindingen boven water, letterlijk en figuurlijk.

Je bent dinsdag van harte welkom!! Zie ook http://services.aardobservatie.nl Je kan me hierover ook bellen.

Met vr. gr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie meer in Tijdingen van de provincie Zeeland. Laatste exemplaar met op voorpagina meer over het toezicht vanuit de ruimte. Klik hier.

Ook toegezonden gekregen een artikel uit Trouw van 18-5-2007:

Satellietnavigatie / Nederland profiteert flink van Galileo

Willem Schoonen

Galileo, het Europese systeem voor satellietnavigatie, wordt getrokken door grote lidstaten als Duitsland en Italië. Maar ook voor Nederlandse bedrijven is het belangrijk.

ICT-dienstverlener LogicaCMG presenteert binnenkort het prototype van zijn wandelassistent. „Het apparaatje kan van pas komen voor, bijvoorbeeld, oudere mensen”, zegt Rob Postema van LogicaCMG. „Als er onderweg iets mis gaat, kun je thuis met Google Earth precies zien waar iemand zich bevindt. En door een draadloze beeld- en geluidverbinding kun je achterhalen wat er aan de hand is en snel hulp bieden.”

Het is een van de vele mogelijke toepassingen van satellietnavigatie. GPS is het bekende Amerikaanse systeem voor satellietnavigatie, dat al voor veel toepassingen wordt gebruikt. Maar Europa heeft lang geleden besloten zijn eigen systeem voor satellietnavigatie te bouwen, Galileo genaamd. De eerste satelliet daarvan cirkelt inmiddels om de aarde. Er moeten er nog 29 volgen. Maar het consortium van bedrijven dat het systeem moet uitbouwen is vastgelopen op de financiële risico’s. Het eist een grotere bijdrage van de Europese overheden. De transportministers van de EU-lidstaten buigen zich volgende maand over de vraag of zij daartoe bereid zijn.

Nederland is bij de bouw van de eerste fase van Galileo, zijnde vier satellieten, goed vertegenwoordigd. De Leidse onderneming Dutch Space bouwt de zonnepanelen waar die vier satellieten hun energie uit halen, en heeft een contract binnengesleept voor een deel van de uitgebreide testsystemen voor Galileo. De contracten van Dutch Space voor deze eerste fase hebben een totale waarde van 11 miljoen euro. De grootste Nederlandse speler in Galileo is LogicaCMG. De ICT-dienstverlener heeft contracten ter waarde van meer dan 15 miljoen euro. LogicaCMG is verantwoordelijk voor de bouw van elementen voor de beveiliging van het dataverkeer in Galileo en de besturing van de satellieten.

Deelname aan de bouw van Galileo is goed voor de industrie én goed voor Nederland, zegt Rob Postema van LogicaCMG, omdat daarmee veel kennis van het systeem in huis wordt gehaald. Dat is een voordeel bij de ontwikkeling van toepassingen voor de signalen van Galileo.

In Nederland wordt daarbij vooral gedacht aan rekeningrijden, tegenwoordig aangeduid als ’anders betalen voor mobiliteit’. Alleen al vanwege die toepassing moet de bouw van Galileo snel doorgaan, zei minister van verkeer Eurlings onlangs in de Tweede Kamer. Maar er zijn ook andere toepassingen die voor Nederland interessant kunnen zijn. Zo kan Galileo TBS’ers met verlof en een enkelbandje nauwkeurig volgen.

En er liggen nieuwe toepassingsmogelijkheden in de voor Nederland belangrijke transportsector. Onderzoeksorganisatie TNO heeft samen met onder anderen LogicaCMG, de Delftse satellietnavigatiespecialist Ursa Minor (’kleine beer’) en offshore dienstverlener Argoss bij de overheid een voorstel ingediend voor een proefproject met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het idee is satellietnavigatie te combineren met telecom en aardobservatie, om de gangen van een transport te volgen en zijn omgeving af te speuren op mogelijke risico’s, zoals stormen en ongevallen. De initiatiefnemers hopen het systeem medio volgend jaar te demonstreren aan de ministers van de lidstaten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die dan in Nederland vergaderen.

Maar dan moet het Galileo-project wel op de rails blijven. De strubbelingen in het consortium dat Galileo zou uitbouwen en exploiteren baart ook de Nederlandse spelers zorgen, zegt Geert Mennenga van Dutch Space. „Maar we hebben er geen enkele invloed op. We kunnen weinig anders doen dan volgen wat er gebeurt.” Dutch Space bouwde de zonnepanelen voor de eerste, reeds gelanceerde satelliet en heeft een tweede set op stapel staan. Voor de sets 3 en 4 is het contract binnen, maar is de productie nog niet vrijgegeven. De contracten voor de volgende fase van 26 satellieten moeten door het Galileo-consortium worden aanbesteed. Dutch Space moet dan opnieuw meedingen, maar weet zich verzekerd van een goede uitgangspositie. Mennenga gaat ervan uit dat de huidige vertraging niet tot afstel zal leiden: „We luisteren naar de Europese politici, onder wie minister Eurlings, die zeggen dat Galileo nog steeds belangrijk is voor Europa.”

Eigen navigatiesysteem van belang voor veel toekomstige technologie

De EU-lidstaten besloten tien jaar geleden dat Europa een eigen systeem voor satellietnavigatie moest bouwen. Galileo moet gaan bestaan uit dertig satellieten, die verscheidene signalen uitzenden. Daarmee is onder meer plaatsbepaling mogelijk tot op centimeters nauwkeurig, en een precieze tijdsbepaling. Op dit moment is alles wat navigeert afhankelijk van het Amerikaanse GPS-systeem. Europa wil van die afhankelijkheid af, om twee redenen. De eerste is dat GPS in handen is van het Amerikaanse leger. Mocht dat voor dat leger van belang zijn, dan kan het satellietsignaal voor anderen worden uitgeschakeld. De kans dat dat nog gebeurt is echter klein, want de hele wereld navigeert met GPS. Zelfs tijdens de aanval op Bagdad hebben de Amerikanen het niet gewaagd het GPS-signaal uit te schakelen. De tweede reden voor Europa’s alleingang is dat GPS-systemen meer en meer gecombineerd zullen worden met andere technologieën, zoals mobiele telefonie. Het wordt voor die technologische ontwikkeling van belang geacht over eigen satellieten te beschikken. Bovendien zal Galileo aparte signalen uitzenden, met gegarandeerde vertrouwelijkheid, voor gebruik door overheden. Voor veel toepassingen zullen de signalen van GPS en Galileo gecombineerd worden, wat de nauwkeurigheid van plaats- en tijdsbepaling drastisch zal verhogen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 19 mei 2007:

De luchtkwaliteit heeft al lange tijd mijn belangstelling. En zeker de luchtkwaliteit in onze streken. We wonen nu eenmaal in het sterkst geindustraliseerde gebied van West-Europa.
Al vaak heb ik geijverd voor meer meetpunten in onze streken. Schijnbaar staat er een meetpunt bij de Blauwe Hoeve, maar dit is momenteel buiten gebruik.
Alles dat ik de komende tijd te weten kom, ga ik hier plaatsen.

Meer info over  fijnstof: http://www.mnp.nl/nl/publicaties/2005/fijn_stof_nader_bekeken.html

Meer info over meetnetten: http://www.rivm.nl/milieukwaliteit/lucht/meetnet/

Fijnstof net onder de grens:

http://deus.irceline.be/~celinair/pm/pm10.php?lan=nl

http://www.irceline.be/~celinair/aqhist/airqhist_nl.html

 


Bron: RIVM

 

Over varkens- en kippenmesterijen

http://www.infomil.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&ItmIdt=33543&SitIdt=111&VarIdt=82